Tag Archives: Nỗi sợ phỏng vấn

Nỗi sợ phỏng vấn – câu chuyện không của riêng ai

Nỗi sợ phỏng vấn - câu chuyện không của riêng ai

Các bạn sinh viên ngày nay không còn xa lạ gì với việc tham gia phỏng vấn khi ứng tuyển các công ty. Tuy nhiên do tuổi nghề, sự trải nghiệm và tích lũy chưa đa dạng. Các bạn sẽ gặp phải những nỗi sợ trước những buổi phỏng vấn và tham gia phỏng vấn…𝞹

`