Tag Archives: Đại học Bách Khoa Hà Nộ

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HR Companion và Viện Sư phạm kỹ thuật Đại học Bách Khoa Hà Nội

Img 4609

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023, lễ ký kết hợp tác giữa Viện Sư phạm Kỹ thuật và Công ty HR COMPANION đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra những cơ hội mới cho cả hai bên trong việc phát triển và nâng cao chất…𝞹

`