Tag Archives: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Toạ đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo học phần chính khóa học phần Kỹ năng mềm dành cho sinh viên toàn trường đại học công nghệ giao thông vận tải”

394272457 268111789552516 606820687729725717 N

Vào hồi 14:00 ngày hôm nay (thứ 3 ngày 24/10/2023) đại diện Doanh nghiệp xã hội HR Companion đã tham chương trình toạ đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo học phần chính khóa học phần Kỹ năng mềm dành cho sinh viên toàn trường đại học công nghệ giao thông vận tải” Tại chương…𝞹

`